Luyện ngữ âm tiếng Anh theo cơ sở nào?

44 âm vị tiếng Anh

Tiếp tục nhé! Chúng ta sẽ xem các hình minh họa vị trí phát âm cho cho phần phụ âm.

Phụ âm tiếng Anh
Phụ âm tiếng Anh

 

 

Thanks for Reading

Enjoyed this post? Share it with your networks.

Leave a Feedback!